24 rokov AIW®
… na skúsenostiach záleží!

AKTUALITY

13. Správa z AIW - Covid 19 - Bonus / Doprava / Karanténa / Turnusy / Hygiena

24.04.2020

Milé AIW-opatrovateľky a opatrovatelia!

Uplynulo už pár dní, kedy sme vás naposledy informovali o zmenách v jednotlivých krajinách v čase COVID-19. Medzitým sme usilovne pracovali na individuálnych požiadavkách, ktoré ku nám od vás v hojnom počte prichádzajú. Snažíme sa nájsť každému riešenie pre jeho situáciu. Vysoko oceňujeme aj vašu vlastnú mieru samostatnosti a kreativity v tom, ako sa dokážete s každou novou výzvou popasovať.   

Aktuálne vidíme potrebu vás informovať o nasledovných témach:

Bleib da! Prämie –BONUS  € 500 pre tých, ktorí ostali 6 týždňov v Rakúsku

Informovali sme vás v našej správe č. 8. o jednorazovej finančnej dotácii vo výške € 500 pre opatrovateľov, ktorí z dôvodu Koronakrízy k svojmu bežnému turnusu zostali ďalšie 4 týždne pri klientovi. Až v týchto dňoch boli zverejnené žiadosti a môžeme vám priniesť presnejšie informácie.

Je dobré vedieť tieto fakty:

 1. Koronakríza bola v Rakúsku oficiálne vyhlásená od 16.03.2020, a preto je aj 6-týždňový termín spojený s týmto dátumom. Vo väčšine krajov je potrebné, aby k predĺženiu turnusu o 4 týždne došlo po tomto termíne, no napríklad Steiermark v informáciách uviedol, že bežný turnus mal začať 16.3. alebo neskôr, a teda nárok na bonus vzniká až keď skončí 6-týždňový turnus 27.4.2020. Preto doporučujeme urobiť výmenu radšej po tomto termíne, aby ste o bonus kvôli pár dňom neprišli. No ak ste v týchto dňoch už odišli a pracovali ste z dôvodu Koronakrízy 6 týždňov, skúste napriek tomu požiadať. Ak by prišla zamietavá odpoveď, informujte nás.
 2. O bonus žiadate podľa kraja/Bundeslandu, v ktorom klienta opatrujete. Každý kraj vypracoval vlastnú žiadosť aj smernice, no základné podmienky sú takmer totožné ( Viedeň a Salzburg žiadosť ešte nezverejnili).
 3. V niektorých krajoch je možné požiadať o bonus krátko pred koncom 6 týždňov, niekde až po ukončení.
 4. Takmer všetky žiadosti vyžadujú podpis alebo údaje od Vášho klienta.
 5. Pre požiadanie nepotrebujete rakúske daňové číslo.
 6. Bonus je poukázaný zvyčajne (v hornom rakúsku výhradne) na účet klienta, ktorý je povinný Vám ho v plnej výške ihneď odovzdať. Obaja podpíšete potvrdenie, že sa tak udialo. Toto potvrdenie musí klient poslať späť na úrad, inak mu bonus strhnú z mesačného Förderungu.
 7. K vyplateniu bonusu dôjde v priebehu niekoľkých dní.
 8. Požiadať sa dá 3 mesiace od ukončenia 6-týždňového turnusu.
 9. Bonus je jednorazový pre opatrovateľa. No ak 6-týždňový turnus urobí aj druhý opatrovateľ, môže si oň o 6 týždňov tiež požiadať, pokiaľ bude trvať Koronakríza.
 10. Požiadať môžete aj ak ste bez prestávky opatrovali 6 týždňov u 2 rôznych klientov.

Požiadanie o bonus je pomerne jednoduché, potrebujete však na to spoluprácu Vášho klienta a nasledovné dokumenty:

 • Betreuungsvertrag
 • Honorarnote za bežný turnus, po ktorom nasledovalo predĺženie o 4 týždne
 • Honorarnote za 4-týždňový turnus, ktorý nasledoval po bežnom turnuse

Vo viacerých krajoch je potrebné ešte:

 • Kópia Vášho občianskeho preukazu (pasu)
 • Kópia osobného preukazu Vášho klienta
 • potvrdenie o tom, že klient poberá „Förderung“ (€275/mesiac/opatrovateľ). Ak ho nepoberá pre vysoký príjem, ale iné podmienky spĺňa, bonus vám bude udelený. Ak má klient žiaden alebo nízky opatrovateľský stupeň (Pflegegeldstuffe), bonus v niektorých krajoch nedostanete.  

Všetky dostupné žiadosti so smernicami nájdete na našej webstránke: https://www.aiw.sk/formulare.  Keď budú aj pre Viedeň a Salzburg nájdete ich tam tiež.

HÄRTEFALLFONDS – ŠTÁTNA FINANČNÁ PODPORA – pre tých, ktorí zostali doma

Pozrite si krátke inštruktážne video: https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html?&_ga=2.205635670.412553603.1585821592-2075632537.1583242474#heading_Anmeldung

Ak  ste z dôvodu Korony zostali doma, prišli o príjmy a nepracujete, môžete požiadať o FINANČNÚ PODPORU cez WKO. Písali sme o nej v správe č. 8 a 12. Sú s ňou spojené viaceré komplikácie na strane poskytovateľa, no majiteľka AIW, pani Tanzer denne vo WKO intenzívne pracuje na tom, aby sa existujúce prekážky odstránili. Ide najmä o 2 podmienky, ktoré ak nemáte, nemôžete získať prémiu: rakúske daňové číslo a rakúske číslo účtu.

Aktuálne prebieha 2.fáza, ktorá je nasledovná: Maximálna výška príspevku je € 2.000,- za mesiac po dobu najviac troch mesiacov. Vaša individuálna výška príspevku sa vypočíta tak, že Váš ušlý zisk z daného COVID-mesiaca (napr. od 16.3.-15.4.) sa porovná s minuloročným príjmom daného mesiaca a bude Vám refundovaný vo výške 80% (pri tých, ktorí mali mesačný príjem v porovnateľnom období predchádzajúceho roka menej ako € 966,65, bude refundovaných 90%). Žiada sa vždy za jeden mesiac, maximálne 3x za sebou = 3 mesiace. Podpora je určená pre opatrovateľov, ktorí v COVID-mesiaci nemali žiadne dávky (dôchodok, PN) ani iné príjmy (napr. prenájom bytu, vyššie ako 460,66EUR/mesiac). O podporu je možné požiadať až do konca roka 2020.

Žiadosť o získanie podpory nájdete tu: https://haertefall-fonds.wko.at/GPDBPortal/haertefonds/haertefondsPhase2Antrag.html?~cid=1&dswid=2#,

Pozrite si krátke inštruktážne video: https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html?&_ga=2.205635670.412553603.1585821592-2075632537.1583242474#heading_Anmeldung

Všetky bonusové príspevky z fondov sú oslobodené od dane! Myslite na to pri daňovom priznaní za rok 2020.

DOPRAVA

Všetci dopravcovia musia dodržiavať pravidlá svojej krajiny a zároveň aj pravidlá v Rakúsku. V Rakúsku teraz platí nariadenie, že pri jazde osôb, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti, je potrebné mať počas celej doby jazdy rúško a byť od seba vzdialený 1 meter. Za týchto okolností môže jeden vodič viezť v aute 2, maximálne 3 ďalšie osoby, v závislosti od veľkosti auta. S tým vznikajú vyššie náklady, a pokým tieto opatrenia trvajú, účtujú dopravcovia dvojnásobné ceny. Klientov sme o tom mailom informovali. Ak plánujete v nasledujúcich dňoch cestovať z domu, pripravte si vyššiu sumu na dopravu. Klienti zatiaľ rešpektujú a preplácajú vyššie ceny jednak preto, že v posledných týždňoch sa pre dlhý turnus vynechali 2-3 dopravy a nemali žiadne výdavky, a tiež preto, že inak by museli odviezť opatrovateľov na hranice alebo platiť rakúskych dopravcov, ktorí sú ešte drahší.  

Maďarsko – dobrá správa je, že maďarský dopravca Kepner-transport začal tento týždeň opäť voziť opatrovateľov. Vďaka tomu, že sme Vám zaslali potvrdenia sú prechody cez hranice bezproblémové. Ak už máte za sebou dlhý turnus a radi by ste šli domov, kontaktujte prosím dopravcu a dohodnite si s ním možný termín výmeny.

Chorvátsko – sme radi, že v spolupráci s chorvátskymi dopravcami a kolegyňami sa tiež podarilo nájsť možnosť, ako môžeme vymeniť aj chorvátske kolegyne. Kontaktujte prosím pani Kristínu Kovačević ohľadom ďalších termínov dopravy alebo sa spojte s nami v AIW. Cesty sa plánujú veľmi individuálne.

Slovensko – tu je osobná doprava v rámci krajiny stále nemožná. Vláda SR predstavila tento týždeň  4 fázy uvoľňovania pravidiel, v predpokladanom rozostupe 2 týždňov. V druhej fáze je plánované uvoľnenie osobnej dopravy pri dodržaní osobitných pravidiel, jedno z nich prekážka medzi vodičom a pasažierom (napr. plexisklo, fólia, ...). Slovenský dopravca BK Transport sa už teraz podrobne oboznamuje s podmienkami a pripravuje sa na zahájenie dopravy ihneď ako to bude možné. Nahláste prosím dopravcovi v priebehu budúceho týždňa aby vedel pripraviť plán dopravy. Veríme, že od 6.5. bude možné organizovať dopravu aj na Slovensku.

Počas jázd z každej krajiny je dôležité aby ste vo vlastnom záujme dbali na dodržiavanie hygienických nariadení v čase pandémie:

 • nosenie rúška počas celej doby jazdy
 • doporučuje sa cestovať v rukaviciach (zvyčajne jednorazových)
 • majte pri sebe dezinfekčný prostriedok
 • dodržujte odstup od spolucestujúcich

Dopravcovi z každej krajiny nás uistili, že po každej jazde auto dezinfikujú.

Na všetky cesty majte pri sebe potvrdenie, že ste pendleri, ktoré sme každému poslali mailom v uplynulých dňoch. Ak nemáte, kontaktujte nás včas.

KARANTÉNA

MaďarskoChorvátsko – po návrate zo zahraničia ste povinní zostať 14 dní v domácej karanténe.

Slovensko – zatiaľ stále platí nariadenie ísť do štátnej karantény, výnimky sú len pre osoby s chronickými ochoreniami (viď 9.správu z AIW), ktoré musia mať pri sebe potvrdenie od lekára o tomto ochorení (originál a kópiu) a negatívny COVID-test nie starší ako 48 hodín (originál a kópiu). Ak plánujete cestu na Slovensko, registrujte sa na stránke:  https://navraty.mzv.sk najmenej 72 hodín pred cestou. Potom budete na hraniciach prednostne vybavení a zaradení do správneho karanténneho zariadenia zvyčajne v blízkosti Vášho bydliska. Máme správy od našich opatrovateľov, ktorí sa tam práve nachádzajú, že k prevozu do karanténneho zariadenia už dochádza oveľa flexibilnejšie a dôstojnejšie oproti tomu, ako to bolo na začiatku. Zariadenia sú v dobrom stave a nie je to také zlé ako je to prezentované v médiách.  Ak potrebujete radu alebo pomoc ohľadom testov v Rakúsku alebo s prihlásením na stránke návraty, kontaktujte nás.

Napriek tomu stále žiadame my a aj vaši zástupcovia vo WKO o to, aby opatrovatelia mohli po príchode na Slovensko ísť do domácej karantény. Uvidíme, či to bude možné na základe negatívneho COVID testu, a tiež či tento test preplatí poisťovňa alebo iná inštitúcia.

TURNUSY

Máme denne telefonáty najmä od tých, ktorí sú už dlho doma, najmä ak nedostali finančnú podporu z WKO. Informujú nás, že niektorí kolegovia nechcú z Rakúska odísť a vymeniť sa, ale oni sú na pokraji svojich finančných rezerv a potrebujú pracovať. Nech už sú dôvody na strane rodiny alebo vašej, prosíme vás v tejto náročnej dobe o solidaritu, spoluprácu a pochopenie, že každý opatruje aj pre to, lebo to financuje jeho život. Prosím nájdite medzi sebou férovú cestu výmeny a umožnite svojim kolegyniam prísť do práce, pokiaľ je to možné tiež na rovnako dlhý turnus, ako ste boli vy. Keď dostanete v Rakúsku bonus € 500, dohodnite si výmenu, ak chce vaša kolegyňa prísť. My vám veríme, že to urobíte kolegiálne a najlepšie ako viete. Denne vidíme ako ústretovo sa k sebe správate a máte náš obdiv, len niekedy prevládne strach nad dobrým rozhodnutím. Ak potrebujete poradiť, kontaktujte svoju kontaktnú osobu v AIW.

HYGIENA počas pandémie

Je mimoriadne dôležité, aby ste pri opatere dodržiavali hygienické zásady. V čase pandémie sú kritické okamihy najmä vtedy, ak od seniora odchádzate do obchodov, lekární alebo na iné verejné miesta. Druhý dôležitý okamih, kedy je potrebné myslieť na ochranu seniora, sú prvé 2 týždne po výmene. Nikto z nás nevie, kto okolo nás je chorý alebo prenášač ochorenia. Nakoľko v nasledujúcich týždňoch predpokladáme po dlhých turnusoch striedanie pri väčšom množstve klientov, zhrnieme základné pravidlá pri práci so seniorom vyňaté z metodického usmernenia úradu verejného zdravotníctva pre ošetrovanie v domácom prostredí v čase pandémie, upravené nami pre vás

Pri starostlivosti o pacienta v domácom prostredí opatrovateľ dôsledne dodržiava zásady respiračnej hygieny, často si umýva ruky mydlom a vodou, používa dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom s obsahom alkoholu.  Opatrovateľ  použije pri ošetrení pacienta osobné ochranné pracovné pomôcky - rukavice, tvárové rúško. Z epidemiologických dôvodov je veľmi dôležité eliminovať fyzický kontakt s pacientom a jeho rodinnými príslušníkmi.

Postupné uvoľňovanie opatrení vo všetkých našich krajinách, ktoré práve v týchto dňoch začína, je svetielko na konci tunela, ktoré nám dáva nádej, že prichádza čas, kedy sa spoločne vrátime do života bez veľkých obmedzení, ako ich zažívame dnes. Buďme ale naďalej opatrní a chráňme seba aj svojich blízkych.

Sme tu pre vás v AIW!

 


 

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.aiw.sk